erile
23 شهریور 1401 - 20:52

غرب نتوانست روسیه را از بازارهای جهانی حذف کند

نخست وزیر روسیه تاکید کرد که این کشور باید مراقب اقدامات غرب برای خارج کردن روسیه از بازارهای جهانی باشد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر روسیه می گوید که غرب به سرکردگی آمریکا در بیرون راندن روسیه از اقتصاد جهانی ناکام مانده است. خبرگزاری مهر« میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که غرب به رهبری آمریکا نتوانسته روسیه را از عرصه اقتصاد جهانی بیرون کند. با این حال بدیهی است که به بیرون راندن روسیه از بازارهای جهانی ادامه خواهد داد. نخست وزیر روسیه یادآور شد که البته خطرات از بین نرفته است. به گفته میشوستین، کشورهای غربی تاکنون موفق به حذف روسیه از اقتصاد جهانی نشده اند و تلاش آنها تنها به قیمت های بسیار بالا در بازار جهانی وهراس از چگونگی مواجهه با زمستان پیش رو منجر شده است. میشوستین تاکید کرد با این حال، بدیهی آنکه آنها همچنان به تلاش برای بیرون راندن ما از بازارهای فروش ادامه خواهند داد. این موضوع باید در برنامه ریزی آینده در نظر گرفته شود و وظایف راهبردی خود را در این باره فراموش نکنیم. نخست وزیر روسیه افزود که تحریم‌های غرب اساساً با دو هدف دنبال میشود، اول بی‌ثبات کردن سریع سیستم مالی روسیه و تضعیف پتانسیل این کشور از طریق برهم زدن روابط اقتصادی و زنجیره‌های تولید.
منبع: مهر
شناسه خبر: 732189